IZOMER

Stavby a ich zmeny


Vzhľadom na to že špecifikácia firmy Izomer sú strechy,popri nich je potrebné realizovať aj drobné stavebné práce.
Zateplenie výťahových šácht, betonáž vencov, vymurovanie atík, komínov, rôzne omietky, atď.
Práce v menšom rozsahu si realizujeme sami a ostatné nám vykonáva v subdodávke firma Ján Kysel - Remont.


Zaujali Vás naše produkty a chcete vedieť viac informácií o naších službách?

IZOMER, s.r.o.