Referencie pre rok 2013

FATRAFOL

· OSBD LEVICE – BD Palárikova 2,4 Levice
· OSBD LEVICE – Stredisko údržby Šahy
· ANDRITZ KUFFERATH s.r.o. – sklad olejov – izolácia proti ropným produktom
· OSBD – BD Pri Tehelni 1,3,5, Levice
· SLUŽBYT LEVICE – BD M.R. Štefánika 3,5,7 Levice
· ANNA PASTIEROVÁ - SPRAVOBYT – BD M. R. Štefánika 55,57 Levice
· OSBD LEVICE – BD Kpt. Nálepku 34,36,38 Levice
· LADISLAV LIESKOVSKÝ – Saratovská 39, 41
· SLUŽBYT LEVICE – BD, Zd. Nejedlého 18,20 Levice
· MIBAU SK, s.r.o. – Saratovská 69-71 Levice
· OSBD LEVICE – BD Hlboká 22,24,26 Levice
· SLUŽBYT LEVICE – BD Saratovská 65 - 67 Levice
· SLUŽBYT LEVICE – BD Ku Bratke 40,42 Levice
· OSBD LEVICE – BD Tekovská 12,14 Levice
· OSBD LEVICE – BD Zd. Nejedlého 32,34,36 Levice
· OSBD LEVICE – BD Na Lúkach 2,4-16 Levice
· OSBD LEVICE – BD Perecká 1 Levice
· LADISLAV LIESKOVSKÝ – BD Dlhá 22-30 Tlmače – Lipník
· OSBD LEVICE – BD Tekovská 8,10 Levice
· ZLATNER spol. s r.o. – čerpacia stanica Šahy
· OSBD LEVICE – BD Mierová 52,54 Želiezovce
· OSBD LEVICE – BD Záhradná 9,11,13 Pukanec
· T a M trans spedition, s.r.o. – čerpacia stanica PHM Želiezovce
· ZLATNER s.r.o. – TRUCK CENSTRUM PaM Malacky
· MIBAU SK, s.r.o. – B. Nemcovej 18-24 Levice
· Ze Da Metal s.r.o. - dielne, Tlmače
· OSBD LEVICE – BD Bátovce 398
· OSBD LEVICE – BD Perecká 5,6,7 Levice
· PRIEMSTAV LEVICE s.r.o. – Dom kultúry Nový Tekov
· OSBD LEVICE – BD Záhradná 5,7 Pukanec
· SLUŽBYT LEVICE s.r.o. – BD Mochovská 16,18,20 Levice
· SLUŽBYT ZLATÉ MORAVCE – BD Kalinčiakova 1
· AUTO-RÁCZ s.r.o. – predajňa automobilov, autosalón, dielne

LEPENKA

· TOMÁŠ KAMINSKI – MIBEDA – obchodno prevádzková budova Hviezda, Pradiarenská 2 Levice
· MESTO LEVICE – pavilón C v ZŠ na Štefánikovej ulici
· OBECNÝ ÚRAD NOVÁ DEDINA - budova obecného úradu v Novej Dedine
· LEMO, s.r.o. – strecha č. 3, Levice
· MESTO LEVICE – pavilón 5 v MŠ na Dopravnej ulici
· LEMO s.r.o. – strecha č. 1, č.2 Levice
· MESTO ZLATÉ MORAVCE – MŠ Slnečná – kotolňa, Zlaté Moravce
· MESTO ZLATÉ MORAVCE – MŠ Slnečná – kuchyňa, Zlaté Moravce
· MESTO LEVICE – MŠ na Tekovskej, Levice
· KUMPERS TEXTIL Slovensko, s.r.o. – výrobná hala, Levice
· LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY š.p. – sklad MTZ Levice
· OBEC ČAKA – školská jedáleň pri ZŠ s MŠ v Čake
· IMPERIAL TOBACCO SLOVAKIA a.s. – sklad ITS Levice
· ZBOR CIRKVI BRATSKEJ V LEVICIACH – kostol cirkvi bratskej, Levice
· ANDRITZ KUFFERATH s.r.o. – objekt 105, Levice
· MESTO LEVICE – MŠ Konopná hospodársky pavilón 2. časť, MŠ Konopná pavilón č. 5, MŠ
· Okružná pavilón C kočikáreň, MŠ Okružná pavilón A , Levice
· MESTO ZLATÉ MORAVCE – Stredisko občianskej vybavenosti – strecha č. 2
· SI TEPLO s.r.o . – DK-3, Levice
· LEMO, s.r.o. – strecha nad Konfekciou Levice
· SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV – ÚSVIT – BD Osloboditeľov 28 Žemberovce
· MESTO LEVICE – bývalá práčovňa, Hronská 8
· LEMO s.r.o. – strecha nad KTS – prípravovňa
· OBECNÝ ÚRAD ČIFÁRE – Veľká zasadačka
· SI TEPLO, s.r.o. – strecha OS 81, Levice
· SI TEPLO, s.r.o. – strecha OS 57, Levice
· MESTSKÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE – Stredisko občianskej vybavenosti – strecha č. 1
· COOP JEDNOTA Levice – 96 -901 ul. Hronská
· VAJDA ŠTEFAN – RD Kozárovce
· CS. SALVUS s.r.o. – budova Mediklinik Levice

TESÁRSKE A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

· KVK PaKo, s.r.o. – plechový sklad, Kalná nad Hronom
· KATARÍNA A PETER MATÚŠOVÍ – RD Robotnícka 28, Levice
· ŽANETA MOTKOVÁ – RD V. Naďa 117/43 Žemberovce
· STAPRAD s.r.o. – konštrukcia krovu
· AMALION s.r.o. - konštrukcia strechy na altánku
· OBEC KALNÁ NAD HRONOM – BD, ul. Mieru č. 1, Kalná nad Hronom
· ANTON ŠEBO – rekreačná chata PD Žemberovce obec Paučina Lehota
· SUČ JÁN – RD Veľký Ďur
· MILOŠ CIGÁNIK – RD Nová Dedina
· OBEC JASOVÁ – garáž pri ihrisku
· ZŠ s MŠ JASOVÁ – strecha nad kotolňou
· MIBAU SK, s.r.o. – ZŠ Rybník