Referencie pre rok 2016

FATRAFOL

· Službyt Okružná 16 - Levice
· OSBD Štúrova 11, 12 - Želiezovce
· OSBD Mierová 48, 50 - Želiezovce
· OSBD Štúrova 13, 14 - Želiezovce
· OSBD K. Marxa 8, 10 - Levice
· OSBD Vajanského 2, 4, 6 - Levice
· OSBD Vajanského 8, 10 - Levice
· OSBD K. Marxa 12, 14, 16 - Levice
· OSBD Zd. Nejedlého 71 - Levice
· Stred M.R. Štefánika 15, 17, 19 - Levice
· NOROSTAV Konopná 1, 3, 5 - Levice
· Innovia Severná 2, 4 - Levice
· OSBD Mierová 55, 57 - Levice
· MIBAU Konopná 2, 4, 6 - Levice
· OSBD Hviezdoslavova 5, Levice
· OSBD kpt. Nálepku 41, 43, 45 - Levice
· MIBAU NA Lúkach 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 - Levice
· Službyt Textilná 2, 4, 6 - Levice
· Nový rad 185 - Dudince
· NOROSTAV Hviezdoslavova 27, 29 - Levice
· OSBD Fučíkova 24, 25, 26, 27 - Želiezovce
· VKF Hviezdoslavova 34, Zlaté Moravce
· OSBD M.R. Štefánika 23 - Levice
· Miroslav SANTUS - RD Tlmače
· MIBAU Textilná 14 - Levice
· NOROSTAV - autoumývareň Tlmače
· TOSTAV, s.r.o. Záhradná 18, 20, 22 - Pukanec
· Starédrevo s.r.o., Mochovská 42 - Levice

LEPENKA

· ANDRITZ KUFFERATH s. r. o., objekt 156 TW, Levice
· ANDRITZ KUFFERATH s. r. o., schodisko AB, Levice
· ANDRITZ KUFFERATH s. r. o., striešky pre AIRWELL
· Mesto Levice, Poľná 6
· ANDRITZ KUFFERATH s. r. o., schodisko AB na kotolni SB2, Levice
· ACHP Levice, a.s. opravárenská prevádzka
· ACHP LEVICE, a.s. výrobňa VKZ Veľké Rypňany
· ANDRITZ KUFFERATH s. r. o., PV hala Fidler, Levice
· COOP Jednota Levice SD, PJ 02-009 Géňa Levice
· Mesto Levice, ZŠ Saratovská 43
· Mesto Levice, pav. DJ35 v MŠ na Hlbokej ulici
· Mesto Levice, Vajanského 12 - 14
· Mesto Levice, Perecká 42
· Mesto Levice, MŠ Dopravná - pav. č. 7
· Spilatex s.r.o., budova 1 - objekt Monoblok - Spilatex Levice
· COOP Jednota Levice SD, PJ 11-029 Hrkovce
· Mesto Levice, školská jedáleň pri I. Základnej škole
· COOP Jednota Levice SD, PJ 02-087 Keť
· Mesto Levice, telocvičňa 6. Základnej školy
· ACHP Levice a.s., dielne AOS Tesárske Mlyňany
· ACHP Levice a.s., výdajná rampa skladu TH, umývacia rampa
· Mesto Levice, materská škola Vojenská - pavilón 4
· ŠVEC A SPOL s.r.o., priestory výrobnej haly vo Vrábľoch
· COOP Jednota Levice SD, PJ 02-075 Čajkov
· COOP Jednota Levice SD, PJ 02-114 Ružová 13 Levice
· COOP Jednota Levice SD, PJ 02-092 Malé Kozmálovce Deväťbyt, Záhradná 46

TESÁRSKE A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

· AMALION s.r.o., reštaurácia Koliba - Kalinčiakovo
· MUDr. Peter Gergely, Študentská 15 - Zvolen
· OÚ Veľký Ďur, Zvonica Rohožnica
· Kňažovič Daniel, RD Žemberovce
· BenátCentrum, spol. s.r.o. - kostol Beladice
· AMALION s.r.o., Penzión Rekrea